Convert Docx To Doc

Nhiều cách lắm
1. Đơn giản I, dễ I nhưng ko mấy hiệu quả…rename file docx ->doc.
2. Kêu thằng gửi cho mình save = file office 2003
3. Download : Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats….cho người dùng có các office cũ..install gói này xong khi open file ..x sẻ xuất hiện hộp thoại save lại = file office 2003
4. Vô trang này http://www.docx2doc.com hoặc http://www.zamzar.com hoặc http://docx-converter.com tự xử..
5. còn vài cách dành cho openoffice chưa mò ra…hẹn tái nạm

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML Thông tin về OpenXML
Dành cho OpenOffice

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s