Nâng Cấp 4Gb-Ram

gần đầy có ý định nâng cấp RAM lên 4gb, nhưng mập mờ nghe tin XP và Vista 32 bit chỉ support tối thiểu 3GB2 RAM, gắn 4gb mà nhận 3GB2 –> Funny + Fí…rốt cuộc đi tìm hiểu thì mới biết được ngoài cách phải cài mấy cái OS 64 bit vô thì còn một cách mì ăn liền nữa, dễ xào và dễ chơi, đó là làm cho nó support thêm 4 bit nữa là 36 bit, vừa đủ cho 4Gb Ram bằng cách mở Physical Address Extension (PAE) trong windows…vừa thấy cái tên của ông nội này là thấy mừng rồi…hí hí…
Ai muốn cắm ram 4gb để windows 32 bit nhận đuợc thì làm như sau :
Right Click – > My Computer
Chọn Tab Advanced -> Chọn tới cái box STart Up and Recovery -> Setting
Trong cửa sổ Start Up and Recovery hiện ra –> chọn Edit
Thêm cái này /PAE vô vị trí cuối của dòng cuối.
vd :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect /PAE

Chỉ thêm nhiêu đó là OK, đừng chỉnh sửa gì hết nếu ko biết rõ gì về nó…Ctrl + S ->save lại.

Restart máy.
Kiểm tra lại : Right Click My computer thấy cái dòng này là xong..DONE !!

Advertisements

One thought on “Nâng Cấp 4Gb-Ram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s