Nguyên tắc trên võ đuờng của tổ sư

• Aikido có th quyết đnh s sng và cái chết vi ch mt k thut, vì vy các môn sinh phi rt cn thn tuân theo ch dn ca Thày và không được ganh đua xem ai là người kho nht.

• Aikido là môn võ dy cách cho mt người chng li nhiu người. Các môn sinh phi tp luyn cách phòng ng không ch phía trước mt mà còn t khp các bên và phía sau.

• Vic tp luyn cn được thc hin trong không khí d chu và vui v.

• Thày dy ch mt phn nh ca môn võ, vic áp dng linh hot các k thut phi do mi môn sinh t phát trin qua vic tp và rèn luyn chăm ch.

• Bt đu mi bui tp hng ngày bng bài khi đng, sau đó mi tăng dn cường đ luyn tp. Không min cưỡng nhng gì không t nhiên hay không hp lý. Khi nguyên tc này được tuân th, ngay c người ln tui cũng s không b đau và có th tp luyn mt cách thư giãn và hng thú.

• Mc đích ca Aikido là rèn luyn tinh thn và cơ th, và to nên nhng con người chân thành, tht thà. Vì các k thut s được truyn t người này sang người khác, không nên th hin các k thut mt cách tuỳ tin đ tránh b người không tt s dng.

Morihei Ueshiba

**********

(English version)

The Founder’s Dojo regulation

• Aikido decides life and death in a single strike, so students must carefully follow the instructor’s teaching and not compete to see who is the strongest.

• Aikido is the way that teaches how one can deal with several enemies. Students must train themselves to be alert not just to the front but to all sides and the back.

• Training should always be conducted in a pleasant and joyful atmosphere.

• The instructor teaches only one small aspect of the art. Its versatile applications must be discovered by each student through incessant practice and training.

• In daily practice first begin by moving your body and then progress to more intensive practice. Never force anything unnaturally or unreasonably. If this rule is followed, then even elderly people will not hurt themselves and they can train in a pleasant and joyful atmosphere.

• The purpose of Aikido is to train mind and body and to produce sincere, earnest people. Since all the techniques are to be transmitted person-to-person, do not randomly reveal them to others, for this might lead to their being used by hoodlums.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s