Một phím hỏng

Cái bàn phím tôi dùnx đã lâu rồi nhưnx vẫn còn tốt, trừ một phím. Phím đó bị hỏnx, cứ nhấn nó là hiện ra một chữ khác, và bạn đọc nhữnx dònx này chắc cũnx biết là phím nào. Khônx biết bao nhiêu lần tôi ước xiá như nó họat độnx tốt như các phím khác.

Mà thật là đánx xhét, rõ rànx bàn phím có đến 105 phím và một phím này thật nhỏ bé, dườnx như chẳnx đónx xóp xì nhiều, 104 phím còn lại làm việc rất tốt. Thế nhưnx chỉ một phím quái quỷ hay chập mạch thôi cũnx đủ làm đảo lộn mọi sự. Ví dụ, tôi khônx thể đem một biên bản họp lớp viết bằnx cái bàn phím có phím hỏnx này đi nộp thầy chủ nhiệm, hay tôi khônx thể xửi email bằnx phím này đuợc….

Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sốnx cũnx xiốnx như cái bàn phím ấy – khônx phải tất cả mọi nxười đều làm việc tốt như nhau.

Là một cá nhân nhỏ bé, bạn có thể tự nói mình : “ Ôi ! một mình mình thì có đánx kể xì”. Khi bạn vứt bỏ một cái hộp ra đuờnx, bạn tặc lưỡi : “Một mình mình vứt thì cũnx chẳnx thể làm bẩn cả thành phố”. Khi cả lớp cùnx thu quần áo xiúp trẻ em nxhèo, bạn lại nxhĩ : “Mình xóp cũnx chẳnx đánx là bao, mà một mình mình khônx xóp, chắc cũnx chẳnx có vấn đề xì”.

Nhưnx rõ rànx là khác. Nếu bạn nxhĩ rằnx nhữnx hành độnx của bạn cũnx chẳnx đánx xì, hãy nxhĩ đến cái bàn phím và nhớ rằnx : bạn “đuợc cần đến” như tất cả, như từnx nxười khác. 104 phím hoạt độnx tốt, chỉ 1 phím hỏnx thôi là đã rất khác. Hẳn bạn khônx bao xiờ muốn làm một phím hỏnx trên bàn phím phải khônx ???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s