Kyuzo Mifune – “Người khổng lồ” của Judo

Chiến tranh thế giới thứ 2 là một bước ngoặt của Kodokan Judo. Cái chết của ngài Kano trước chiến tranh, những đòi hỏi của thời chiến, rồi sự đầu hàng của Nhật bản sau cuộc chiến, những công việc phải giải quyết sau chiến tranh và võ thuật bị cấm đoán, tất cả đã tạo nên sự biến động của Judo nói riêng cũng như của nước Nhật nói chung trong thời gian này.
Continue reading

Advertisements

Cloning and Copying VirtualBox virtual machines

This article explains how to clone and copy VirtualBox VMs (virtual machines).

The techniques described in this article were tested on a Windows XP Pro SP2 host operating system using VirtualBox version 2.0.4. The details may vary if you use a Linux or some other host OS.


Introduction

Cloning and copying VirtualBox VMs is not as straight forward or obvious as it is with VMWare Desktop and this subject has created a lot of confusion in the support forums. This is because:

  • There is no single VirtualBox command for VM cloning.
  • The documentation is vague.
  • A couple of the VirtualBox commands are poorly named.

The good news is that the underlying technology is just great and with a little understanding copying and cloning VMs is quite easy.

This article explains how to copy an existing VM containing an installed and configured guest OS. Before starting it helps to have a basic understanding of VirtualBox virtual machines. Continue reading

Grub Bootloader !

Some Grub How to …

How to remove GRUB and restore the Windows bootloader

If you want to remove all  linux partition live together with window. Remember do not remove linux /boot (or /) partition before remove GRUB..if not you will get an error message “Can’t Find boot loader”

Obtain a bootable Windows XP CD, and use it to boot.
Wait through all the Bill-messages until you get the first prompt. Choose R to repair an existing installation.
It will search and prompt the Windows installation, showing :
1) C:\WINDOWS
choose 1, and it will ask for the Admin password. If you have one enter it or just press Enter.
C:\WINDOWS>
Now, type
C:\WINDOWS> CD ..
C:\> FIXBOOT C:
C:\> FIXMBR
C:\> BOOTCFG /rebuild Continue reading

The best movie I’ever seen – Gridiron Gang 2006

Đạo diễn : Phil Joanou
Kịch bản :
* Jeff Maguire
* Jac Flanders
Hãng sản xuất (phát hành) :Columbia Pictures
Thể loại : Hành động , Thể thao , Tình cảm
Phân loại : PG-13
Đánh giá : 6.6/10
Thời lượng : 120 min
Trailers :

http://imdb.com/rg/title-tease/trailers/title/tt0421206/trailers

Dựa trên câu chuyện có thật, xẩy ra ở vùng phụ cận Los Angeles, Gridiron Gang là cuốn phim chứng minh, trẻ em hư hỏng có thể cải hóa được bằng đam mê thể thao, và được hướng dẫn đúng cách.

Khởi đi từ một trung tâm cải huấn. Đám thanh thiếu niên đa số là thành phần du đãng, bụi đời, thổ tả bị nhốt chung trong thời gian quản chế. Ở đó chẳng khác nào lò thuốc súng, những thù oán ngoài đời vẫn còn chồng chất, lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Sĩ quan quản chế chỉ đôi ba người phải kiểm soát mấy chục thanh thiếu niên hỗn tạp, phải đề phòng các cuộc xung đột giữa cuộc sống tập thể. Tùy theo tội nặng nhẹ, kỷ luật nghiêm khắc, mọi vi phạm đều bị nhốt vào phòng cách ly, nhốt vài ngày hay vài tuần. Biện pháp này chỉ giải quyết nhất thời, khi mãn phạt trở lại phòng tập thể đôi khi còn gây thêm căm thù nặng hơn.
Continue reading