Kyuzo Mifune – “Người khổng lồ” của Judo

Chiến tranh thế giới thứ 2 là một bước ngoặt của Kodokan Judo. Cái chết của ngài Kano trước chiến tranh, những đòi hỏi của thời chiến, rồi sự đầu hàng của Nhật bản sau cuộc chiến, những công việc phải giải quyết sau chiến tranh và võ thuật bị cấm đoán, tất cả đã tạo nên sự biến động của Judo nói riêng cũng như của nước Nhật nói chung trong thời gian này.
Continue reading

Advertisements

Tổ sư nhu đạo Jigoro Kano và phương pháp Randori

Nhờ chuyên cần hơn các bạn đồng môn trong phương pháp luyện Kata (quyền), võ sư Kano đã đuợc chọn là người kế vị thầy để đảm đương một võ đuờng danh tiếng của phái Tenjin-Shinyo-Ryu. Tuy nhiên, khi phát biểu về phương pháp luyện võ, vị tổ sư của môn phái nhu đạo lại tỏ ra nghiêng về phưong pháp Randori. Sau đây là cách thức cùng hiệu quả của phương pháp Randori qua ý kiến của tổ sư Kano, do võ sư Lạc Hà tóm thuật.
Kata và Randori là hai phương pháp luyện võ đã có từ nhiều năm trước và đuợc tiếp tục trong môn Nhu Đạo. Kata theo nghĩa đen là bài quyền nên phương pháp Kata là phương pháp luyện một chuỗi đòn nào đó đã đuợc kết hợp thành bài. Trong Nhu Đạo (Judo) cũng như trong Nhu Thuật (Jujitsu) việc rèn luyện luôn cần đến 2 người nên Kata không chỉ là “đi quyền” một mình mà là sự trao đổi theo giao ước định truớc về các đòn chọn lựa. Vậy Kata chính là phương pháp song luyện hoặc đối luyện mà trong đó võ sinh đuợc biết trước mọi động tác của người cùng tập.

Continue reading