NTLDR is missing

An NTLDR or NTDETECT.COM Not Found Error

SUMMARY

you get an error that NTLDR is not found during bootup a Windows XP installed computer

SYMPTOMS

you get an error that NTLDR is not found  or missing during bootup and it asks you to press any key to restart.

CAUSE

This issue may occur if your start device (such as a floppy disk drive, hard disk drive, or CD-ROM drive) does not contain boot files.

RESOLUTION

Remove the non-system disk from your boot device. For example, remove the non-system disk from the floppy drive or the CD-ROM drive.

Change your computer’s boot sequence. Make sure that your computer’s first boot sequence is the CD-ROM Drive.

1.Insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer.

Click to select any options that are required to start the computer from the CD-ROM drive if you are prompted.

2.When the “Welcome to Setup” screen appears, press R to start the Recovery Console.

3.If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you must access from the Recovery Console.

4.When you are prompted, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.

5.Enter in the following commands

COPY X:i386NTLDR C:
COPY X:i386NTDETECT.COM C:
[where X=CD ROM Drive]
Take out the CD ROM and type exit

====================================================================
Khi bạn bỏ đĩa setup Windows vào, có thể do bạn chưa thiết đặt cho Khởi động CD đầu tiên, sau đó mới khởi động từ HDD, nên vẫn hiện ra thông báo “NTLR is missing”.

Nguyên nhân mất file NTLDR:
1. Máy tính khởi động từ một nguồn không thể boot được.
2. Ổ đĩa cứng chưa được cài đặt đúng trong BIOS.
3. Tập tin NTLDR và/hoặc NTDETECT.COM bị hỏng.
4. Cấu hình sai trong tập tin boot.ini.
5. Cố gắng nâng cấp từ hệ điều hành Windows 95, 98 hoặc ME đang sử dụng FAT32.
6. Một ổ cứng mới vừa được gắn thêm.
7. Boot sector / master boot record bị hỏng.
8. Windows bị lỗi nghiêm trọng.
9. Cáp ổ đĩa cứng IDE/EIDE bị hỏng.

Trong đó nguyên nhân thứ 3 là thường xảy nhất. Cách khắc phục lỗi này như sau, có 2 giải pháp:

1- Tháo ổ cứng máy bị lỗi > nối với 1 máy đang chạy bình thường, copy file NTLDR và NTDETECH.COM ở ngay ngoài ổ C:\ của máy đang chạy bt Sang ổ chủ C:\ của máy bị lỗi. Sau đó lại lắp ổ cứng trở lại máy, sẽ chạy lại bình thường

2- Khắc phục ngay trên máy với đĩa bộ cài Windows XP:
• Khởi động từ đĩa CD Windows XP.
• Ở menu setup của Windows XP, bấm R
• Chọn hệ điều hành bạn muốn sửa. Ví dụ ở đây bạn chỉ cài 1 hệ điều hành trên máy thì bấm số 1 từ bàn phím.
• Nhập mật khẩu quản trị khi được hỏi.
• Copy 2 file NTLDR và NTDETECT.COM từ CD vào thư mục gốc của ổ C.
copy E:\i386\ntldr C:\
copy E:\i386\ntdetect.com C:\
• Gõ lệnh exit để khỏi động lại máy tính.

Advertisements