How to capture a screenshots of your desktop – chụp hình desktop

Nhìn vào cái keyboard và sờ mó vào cái key này và điều kì diệu sẽ xảy ra … :))

Continue reading

Advertisements